Kurallara ve Kararlara Uyulması

Katılması  onaylanan  her  kulübün  (kurucu  ve  yönetici  konumunda)   bir  temsilcisinin  yer alacağı  “UAL  LİGİ  YÖNETİM  GRUBU” nun  yapacağı  planlamaya, alacağı  kararlara kesinlikle uyulması  sağlanacaktır.  Kararlara  uymayan  kulüp, bir kez uyarılacak, düzelme sağlanmazsa  turnuvadan  hemen  ihraç  edilecektir. Turnuva  Yönetim  Grubu  Toplantısında,  “Turnuva Teknik ve  İdari Kuralları  Dokümanı” ;  ORTAK  BELGE  veya  SÖZ  BELGESİ  şeklinde  bütün  kulüplerce  imzalanarak  uygulamaya  konulmuş  ve  TURNUVA’ NIN  ANAYASASI  özelliğindeki  bu  dokümana  uyulması, hepimizin  desteği  ile  sağlanmış olacaktır.